DADAMO DIETA podle krevní skupiny od dr. D'Adamo

5.5.2008 in Dieta podle krevních skupin

Výživu podle krevních skupin mohu jen doporučit

Post placeholder image

Stále mi totiž chyběly někeré údaje a informace, které jsem v knihách vydaných u nás, nenašel. Po návštěvě svého kolegy Damiána, jsem se dozvěděl více informací, které mě zajímaly a tím se otevřela spolupráce mezi naší interní klinikou a ABO Klinikou. Naši vybraní pacienti si mohli při návštěvě vybrat, zda budou léčeni klasickou cestou nebo podstoupí změnu ve výživě podle D’Adamo a v průběhu jednoho měsíce budou podstupovat pravidelné kontroly u nás a u dietologa současně.
Tento průzkum jsme prováděli na vzorku 20ti pacientů.
Společným jmenovatelem byla hypertenze, zdaržování mimobuněčné tekutiny v těle – otoky, dušnost, diabetes II.typu, nadváha až obezita, alergie na pyly, kožní atopický exzem a dva případy autismu u dětí.
Ke spolupráci jsem přizval jednak dietologa, který měl posoudit, jak moc je relevantní změna jídelníčku vzhledm k danému onemocnění, dále dermatologa a alergologa. Moje manželka je výzkumný pracovník, zabývající se epigenetikou. I ona měla v této studii slovo.
Výsledky jsou následující:
Stanoviska dietologa jsou vesměs rozporuplná, neboť nebyl školen ve výživě podle krevních skupin a tím pádem zastával klasický přístup k výživě.
Stanoviska ostatních kolegů jsou vesměs shodná s mými.
Závěry jsou však velmi, velmi zajímavé.
Zlepšení zdravotního stavu jsme zaznamenali u VŠECH pacientů. Podotýkám, že se jedná o osoby s chronickým onemocněním, s odkazy na rodinnou anamnézu, kde byly zaznamenány v 80% genetické predispozice – dar dědičnosti, k právě probíhajícím onemocněním.
U 12 pacientů byla provedena pouze změna jídelních návyků a provedena na základě doporučení ABO kliniky suplementace základní výživou pro danou krevní skupinu – deflect, polyflora, polyvite a live cell.
Tyto dávky byly aplikovány dle aktuálního stavu pacienta s ohledem na užívané léky.
U osmi dalších byla aplikována medikace přírodní medicínou podle dispozic ABO kliniky.
Výsledkem bylo vysazení dlouhodobě užívaných léků u pacientů s otoky, dušností, hypertenzí a u dalších došlo k rapidnímu snížení dávek léků. To vše samozřejmě v kombinaci s doporučenou výživou podle krevní skupiny. Konkrétně:
Díky aplikaci bromelainu v dávce od 1.500mg denně ve třech dávkách, bylo možno již zaměsíc zcela vysadit moduretic, oxyphylin a anopyrin (podávano u jedné z pacientek 32 let!). Pacienti si pochvalují příliv energie, tělo vykazuje zkvalitnění prokrvování periferií, vymizely studné končetiny, otoky a dušnost. Krevní tlak u hypertoniků se již v prvním týdnu upravil na hodnoty 140/60 z původních 180/100-110.
Hmotnost pacientů se upravuje postupně, zhruba 1-3kg na týden, v závislosti na fyzických aktivitách, do kterých jsme zahrnuli u méně pohyblivých pacientů masáže a plavání.

Závěr: Úspěšnost výživy podle krevních skupin je skutečně velmi pozoruhodná a prokazatelná. Je nutno podotknout, že je třeba skutečně vždy u každého konzultovat změny, podporuji i suplementaci, která se jeví jako logická a účinná.

Chci nejen doporučit a podpořit tuto teorii a činnost ABO kliniky a jejích patnerů, ale chci rovněž poděkovat za uvedení do této teorie!
By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree