Po vyplnění SWAMI Xpress si můžete nechat zhotovit výživový plán a dále také receptář nebo si můžete naplánovat jídelníček a vytisknuout si nákupní lístek…
Pro každého jedince je jiný seznam, jiné složení výživy, jiná doporučení, proto nedoporučujeme postupovat podle tohoto testu, který neobsahuje relevantní údaje…

Dietní – výživový plán – verze bez kompletního seznamu potravin
Receptář obsahuje cca 110 listů receptů

No Responses
  1. Nechápu, jak tento program funguje…..

    • SWAMI program je kombinací jak BTD tak i GTD. Vybere uživateli na základě sdělených informací z oblasti biometrických a antropometrických údajů jeho příslušný genotyp. Ve výsledku je pak seznam potravin a jídelníčky z těchto potravin. Pouze v angličtině. Licence je vydávána pro jednoho nebo více uživatelů.

    • Program funguje tak, že zadáte své biometrické a antropologické údaje a program následně sestaví celý profil a připraví i jídelníček.