Vítejte v R4YT o.s.

Vysvětlivky:
R4YT® – Right 4 Your Type – Správné pro Váš typ – Správné pro Vaší krevní skupinu
R4YGT® – Right 4 Your GenoType  – Správné pro Váš genotyp
BTD® – Blood Type Diet – Výživa podle krevního typu – Dieta podle krevních skupin
GTD® – Genotype Diet – Výživa podle genotypu – Dieta podle genotypu

Vzdělávání a typy certifikací – oprávnění k poskytování péče a informací veřejnosti
R4YT a R4YGT – Znalost aplikace fytoterapie při prevenci a terapii nemocí a výživy podle krevního typu a genotypu (zahrnuje v sobě BTD a GTD) – (obsahuje Certifikace II. stupně).
BTD a GTD – Znalost aplikace výživy podle krevních typů BTD – genotypu GTD – včetně akceptace obecných nutričních výjímek u osob vyžadujících zvláštní režim výživy (různé životní etapy vyžadující změnu ve vyživovacích návycích) – (obsahuje Certifikace I. stupně).
PCP – Professional Care Partner – Znalost a distribuce originálních produktů pro výživu a fytoterapii podle receptur Dr.D’Adamo


 • Provádění certifikací konzultantů v oborech BTD, GTD, R4YT, R4YGT a PCP
 • Vydávání a odnímání oprávnění k činnosti konzultanta
 • Správu registru konzultantů R4YT
 • Dohled nad správnou interpretací nauky Dr.P.J. D’Adamo o R4YT
 • Dohled nad dodržováním etického a profesního kodexu při prezentaci/aplikaci BTD
 • Spolupráci s institucemi zabývajícími se veřejným zdravím, bojem proti obezitě a v prevenci obezity a civilizačních chorob
 • Hájení práv klientů – vyřizování připomínek na kvalitu péče a poskytovaných informací poskytované konzultantem
 • Ochranu autorských práv Dr.D’Adamo v ČR a SR
 • Vzdělávání veřejnosti a provoz stránek na doménách dadamo.cz, genotypediet.eu, dieta-podle-krevnich-skupin.cz, 4yourtype.eu a right4eu.com
 • Rozšiřování členské základny R4YT o.s.
 • Aplikaci BTD a GTD do systému veřejného stravování
 • Certifikace, označování a správu registru (infoBASE4) potravních produktů a terapeutik na trhu EU podle pravidel R4YT – R4YGT
 • Poskytování PRIORITNÍCH a BEZPLATNÝCH konzultací řádným členům společnosti R4YT o.s.

 

Dovoluji si Vás, při příležitosti ohlášení změn ve struktuře činnosti poskytování péče a informací o R4YT, oslovit nabídkou zvážení Vaší osobní účasti na budoucím vývoji výživy podle krevních typů a genotypu a péče o zdraví přírodní cestou v ČR. Jste-li motivováni osobní zkušeností s BTD nebo aplikací fytoterapie podle pravidel R4YT, pak máte o důvod víc, stát se členem naší společnosti a pomoci naplňovat a rozšiřovat naše společné cíle.

Pokud jste rozhodnuti přečíst si stanovy, pak klikněte na odkaz v menu Kontakty.
Pokud budete souhlasit se stanovami, pak můžete podat přihlášku za člena prosřednictvím Kontaktů – spojení na R4YT o.s.

Vaše účast v R4YT o.s. může pomoci zavést označování potravin značkou, pro kterou krevní skupinu je daný produkt vhodný, můžete pomoci zavést BTD jako oficiální směr do školních jídelen a veřejného stravování, můžete pomoci rozšířit účinnou fytoterapii, která nahradí syntetickou léčbu u Vašeho lékaře, můžete pomoci svým blízkým a prodloužit si příjemné chvíle v životě….
Čím více nás bude, tím lépe budeme vidět a slyšet. Jste-li přesvědčeni o účinnosti teorie Dr.D’Adamo, pak byste neměli váhat, protože máme společný zájem – prosadit jednoduchost při zachování maximální kvality v péči o zdraví pro každého… Můžete získat péči zdarma… Můžete poznat nové přátelé, akce… Můžete se profesně realizovat… Můžete mít společného koníčka…


Informace pro výživové a nutriční terapeuty, poradce, lékaře a poskytovatele alternativní péče

Poskytovat informace/péči veřejnosti podle R4YT/R4YGT – BTD/GTD, můžete na základě pokynů Dr.D’Adamo, až po vydání příslušné certifikace (Certifikát I. nebo II. stupně), aby bylo zaručeno klientům, že jste poro
zuměli dobře teorii Dr.D’Adamo
. Ceritifikaci lze provést přímo v USA v roce 2009 nebo prostřednictvím R4YT o.s.
Vydání certifikace – oprávnění k poskytování informací/péče R4YT/R4YGT – BTD/GTD – je vázáno aktivním členstvím v R4YT o.s.

Informace pro veřejnost

Informace a péči podle pravidel R4YT/R4YGT a BTD/GTD smí poskytovat pouze konzultanti R4YT zavedení v registru konzultantů vedených R4YT o.s. Pokud se setkáte s osobou, která nemá toto oprávnění, informujte nás. Vaše sdělení je anonymní a může pomoci zamezit poškozování práv Dr.D’Adamo a nejen Vašeho zdraví . Informace o takové osobě či firmě můžete zasílat jak na středisko ochrany autorských práv tak na report o nevhodném chování . Děkujeme.

Za svoje prostředky máte právo na kvalitní a odbornou péči!

 

Kdo se může stát členem

Jednak to jsou certifikovaní konzultanti, kteří mají členství automatické a jednak to může být osoba způsobilá právním úkonům starší 18ti let, která souhlasí s cíli R4YT o.s. Přihlásit se mohou tedy i naši klienti ze Slovenska či dalších zemí.

Děkuji Vám za Váš čas, věnovaný tomuto sdělení a těšíme se na Vás!

Martin Večerník
Rada sdružení

R4YT o.s. – Nučice 71, Kostelec nad Černými lesy
IČO 22672087 – Tel.: 234 697 604 – http://4yourtype.eu

R4YT o.s. neprovozuje komerční část stránek.
Za tuto část je zodpovědný výhradní zástupce v ČR a SR na základě Smlouvy o exklusivitě pro ČR a SR.

Napsat komentář