DADAMO DIETA podle krevní skupiny od dr. D'Adamo

24.6.2007 in Dieta podle krevních skupin

Účinná pomoc při léčbě a prevenci rakoviny

Post placeholder image

Prvá spočívá ve snížení aktivity cytochromu P450 (aromatázy), který katalyzuje aromatizaci androgenů za vzniku estrogenů, buď cestou negativní regulace exprese enzymu nebo inhibicí již syntetizovaného enzymu. Druhý přístup je založen na blokování estrogenního receptoru jeho antagonisty. V této souvislosti jsou uvedeny terapeuticky nejvýznamnější sloučeniny používané v antihormonální léčbě a mechanizmy jejich účinku. Jedná se jak o steroidní i nesteroidní inhibitory aromatázy (již 3. generace), tak nejběžnější sloučeninu, která ovlivňuje estrogenní receptor, tamoxifen. Tamoxifen je velmi
populárním chemoterapeutikem pro akutní léčbu i pro profylaktické použití zejména pro případy karcinogeneze ve tkáni prsu. Pozornost je věnována též sloučeninám rostlinného původu, které vykazují estrogenní i antiestrogenní účinky. Jedná
se především o flavonoidy, u nichž je podrobněji rozebírán vztah jejich struktury a funkce. Zatímco deriváty flavonu fungují ako inhibitory aromatázy, izoflavony vykazují schopnost vazby na estrogenní receptor. Přírodní sloučeniny jsou „studnicí“ inspirace, protože studium vztahu jejich struktury a funkce poskytuje velmi cenné poznatky pro cílené navrhování léčiv.

Velmi kvalitním a účinným přírodním produktem je AROMASTAT dodávaný v ČR a SR ABO Clinic. Tento produkt vykázal při klinických testech vysokou účinnost jak v prevenci rakoviny prsu a prostaty, tak i v případě léčby onkologicky nemocných pacientů.

Proto je AROMASTAT vynikající volbou odborníků, kteří poskytují svým pacientům alternativní plnohodnotnou péči přírodnímui produkty.

Klíčová slova: inhibice, cytochrom P450, aromatáza, estrogenní receptor, karcinogenze, nádory prsu a prostaty, Aromastat
By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree