DADAMO DIETA podle krevní skupiny od dr. D'Adamo

3.10.2006 in Dieta podle krevních skupin

TYPEbase4 ® – Seznam potravin

Post placeholder image

Nyní můžete zobrazit TYPEbase4cz po kliknutí na odkaz Seznam potravin TYPEbase4. 

Vysvětlivky:

A,B,AB,O – krevní typ
As,Bs,ABs,Os – vyměšovač (secretor)
An,Bn,ABn,On – nevyměšovač (non-secretor)
(0) – NEUTRÁLNÍ – tyto produkty nemají významný vliv na zdraví
(+) – PROSPĚŠNÉ – tyto produkty mohou mít významný prospěšný vliv na zdraví
(-) – VYVARUJTE SE – tyto produkty mohou mít významný neprospěšný vliv na zdraví

Povšimněte si, prosím, že neuvádíme slovo ZAKÁZANÉ, protože žádná potravina není zakázaná, jen může být NEVHODNÁ. POZOR – obecný seznam je určen pouze pro ZDRAVÉ jedince a BMI do 28!
By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree