Doklady vyžadované pro přijetí člena R4YT o.s.

Při podání žádosti o přijetí za člena R4YT o.s., potřebujete následující doklady: Doklad totožnosti Doklad o zaplacení členského příspěvku Žádost mohou podat pouze osoby starší 18ti let, mlasší s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Číst celé...

Obory studia

iR4YT nabízí v současné době vzdělávání v oborech genodietologie:

Výživa podle krevní skupiny

Základní certifikace
obsahuje úvodní informace o BTD, vznik, historie a vývoj BTD. Naučíte se provádět základní vyšetření klienta, potřebné pro aplikaci BTD, naučíte se pravidla poskytování péče, aplikaci výživy u zdravých jedinců. Dále se naučíte aplikovat originální doplňky stravy pro krevní skupiny a aplikovat přírodní medicínu u neléčených klientů.

Číst celé...

Materiály ke studiu

Materiály potřebné ke studiu KONZULTANT BTD/GTD: Knihy pro základní certifikaci: Live Right 4 Your Type – Žijte správně – 4 krevní skupiny – 4 programy Eat Right 4 Your Type – Complete Blood Type Encyclopedia (pouze anglicky)Genotype diet – (pouze anglicky) Pro specializaci budete čerpat informace v

Číst celé...

Doklady vyžadované pro přijetí ke studiu

Pro vzdělávání v oboru speciální dietologie – genodietologie – výživa podle krevní skupiny a výživa podle genoypu, potřebujete následující doklady: Průkaz totožnosti Profesní životopis Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání Doklad o zaplacení školného Sdělení o jazykové zdatnosti v jazyce anglickém (znalost není podmínkou) Z následujících dokladů si

Číst celé...

NIVEA využívá experty na výživu podle krevních typů

  Naše kolegyně Master IfHI CAROLE SYMONS se stala nutričním poradcem společnosti NIVEA, která si CAROLE vybrala právě pro její odbornost v přírodní medicíně a výživě podle krevních typů. Dovoluji si Vás pozvat na prezentaci CAROLE SYMONS. http://www.nivea.co.uk/highlights/local_highlight/LOCAL_niv_podcasts?sit Kdo bude další expert R4YT, spolupracujicí s předními výrobci,

Číst celé...

Co je copyright?

Copyright je právní ochrana autora, která jej chrání před neautorizovaným nakládáním s jeho dílem. Copyright je v oblasti poskytování informací o díle autora, nesmírně důležitý pojem. Spousta lidí argumentuje tím, že co není přímo zakázané, to je povolené. Opak je pravdou! Zakazané je vše, krom toho, co je výslovně povolené.

Číst celé...