DADAMO DIETA podle krevní skupiny od dr. D'Adamo

Lectin diagram
12.12.2005 in Dieta podle krevních skupin

Na čem staví princip aplikace přírodní medicíny a výživy dle krevních skupin?

Výživa dle krevních skupin vychází z genetických a biochemických zákonitostí dané krevní skupiny (genetiky) a dlouholetých výzkumů antropologů, lékařů a vědecké obce, které odrážejí akceptac ...

Read More
By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree