Konference a certifikace IfHI 2009

Konference a certifikace IfHI 2009

Vážení kolegové, po dvou letech se opět sejdeme na naší konferenci a certifikaci IfHI 2009. Koná se 5.-7. června 2009.Konference je tentokrát věnována tématu personalizované medicíny – formy a funkce. Bude se probírat možnost využívání krevní skupiny, nutrigenomu a epigenetiky pro navržení výživy a péče o sé

Číst celé...

Obory studia

iR4YT nabízí v současné době vzdělávání v oborech genodietologie:

Výživa podle krevní skupiny

Základní certifikace
obsahuje úvodní informace o BTD, vznik, historie a vývoj BTD. Naučíte se provádět základní vyšetření klienta, potřebné pro aplikaci BTD, naučíte se pravidla poskytování péče, aplikaci výživy u zdravých jedinců. Dále se naučíte aplikovat originální doplňky stravy pro krevní skupiny a aplikovat přírodní medicínu u neléčených klientů.

Číst celé...

Materiály ke studiu

Materiály potřebné ke studiu KONZULTANT BTD/GTD: Knihy pro základní certifikaci: Live Right 4 Your Type – Žijte správně – 4 krevní skupiny – 4 programy Eat Right 4 Your Type – Complete Blood Type Encyclopedia (pouze anglicky)Genotype diet – (pouze anglicky) Pro specializaci budete čerpat informace v

Číst celé...

Doklady vyžadované pro přijetí ke studiu

Pro vzdělávání v oboru speciální dietologie – genodietologie – výživa podle krevní skupiny a výživa podle genoypu, potřebujete následující doklady: Průkaz totožnosti Profesní životopis Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání Doklad o zaplacení školného Sdělení o jazykové zdatnosti v jazyce anglickém (znalost není podmínkou) Z následujících dokladů si

Číst celé...

Distribuci a propagaci originálních produktů pro BTD/GTD

Pro distribuci originálních produktů, musí každý distributor projít certifikací, která osvědčuje, že daný distributor – logista ABO Clinic – porozuměl aplikaci nabízených produktů a operativu zásobování našich pracovišť a klientů. Tato certifikace je prováděna ZDARMA a neplatí pro poskytování poradenství, konzultací a péče o klienta. Přihlásit se

Číst celé...

Pořádání veřejných přednášek o výživě podle Dr.D'Adamo

Pořádat veřejnou přednášku o výživě podle krevní skupiny a/nebo výživě podle genotypu, může na základě rozhodnutí autora a fakulty IfHI – USA, pouze osoba s příslušným oprávněním a vzděláním. Pro pořádání veřejné přednášky, je stanoveno absolvování 4letého studia na IfHI v USA formou dálkového studia, zakončeno úspěšně

Číst celé...