Nejnovější randomizovaná studie, prováděná na vzorku 57.000 mužů a žen, prokázala, že každodenní konzumace vajec (včetně skrytých složek, jako některé pečivo či vaječné těstoviny), souvisí s rizikem výskytu diabetes mellitus II.typu a to v 77% u mužů a v 58% u žen.

Zdroj. PCMR