DADAMO DIETA podle krevní skupiny od dr. D'Adamo

18.12.2008 in Dieta podle krevních skupin

Smluvní ujednání

Post placeholder image


INFORMACE NA TĚCHTO STRÁNKÁCH MOHOU OVLIVNIT VAŠE ZDRAVÍ A TĚLESNOU HMOTNOST.
PŘESTO JE TŘEBA AKCEPTOVAT SKUTEČNOST, ŽE INFORMACE NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NENAHRAZUJÍ PÉČI VAŠEHO LÉKAŘE.
VÝJIMKU ČINÍ INFORMACE VAŠEHO LÉKAŘE V SEKCI MOJE TERAPIE **.
POKUD JSTE V LÉČENÍ PRO NEMOC NEBO CHCETE ZHUBNOUT, VŽDY KONZULTUJTE POSTUPY VE ZMĚNĚ ŽIVOTOSPRÁVY S VAŠÍM LÉKAŘEM NEBO KONZULTANTEM ABO CLINIC CSR.
UŽÍVÁTE-LI LÉKY, VŽDY KONZULTUJTE MOŽNÉ INTERAKCE
S VAŠÍM LÉKAŘEM NEBO KONZULTANTEM ABO CLINIC CSR.
O VYSAZENÍ UŽÍVÁNÍ LÉKU NEBO ZMĚNY V DÁVKOVÁNÍ MŮŽE ROZHODNOUT POUZE TEN, KTERÝ LÉK PŘEDEPSAL.

INFORMACE Z TĚCHTO STRÁNEK JE ZAKÁZÁNO ŠÍŘIT DÁLE BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU A BEZ ODKAZU NA ZDROJ. PRO BEZPROBLÉMOVÉ UŽÍVÁNÍ KOPIÍ, VYUŽIJTE SLUŽBU POSLAT ZNÁMÉMU E-MAILEM ***. KDE NENÍ MOŽNOST ODESLÁNÍ DANÉHO PŘÍSPĚVKU E-MAILEM, NENÍ DOVOLENO ZVEŘEJŇOVAT MIMO NAŠE STRÁNKY.
V PŘÍPADĚ APLIKACE ŽIVOTOSPRÁVY PODLE KREVNÍ SKUPINY NEBO PODLE GENOTYPU PRO HUBNUTÍ (OSOBY S BMI 28 A VÍCE) NEBO PRO OSOBY TRPÍCÍ ONEMOCNĚNÍM, JE DOPORUČENO KONZULTOVAT ZAVEDENÍ S CERTIFIKOVANÝMI KONZULTANTY ABO CLINIC CSR.
SOUČASNĚ S TÍM BERU NA VĚDOMÍ, ŽE PRO HUBNUTÍ JE POTŘEBA SPECIALIZOVANÝ SEZNAM POTRAVIN DIAbase4. SEZNAM POTRAVIN TYPEbase4 JE URČEN POUZE ZDRAVÝM JEDINCŮM BEZ GENETICKÉ ZÁTĚŽE.
SEZNAM KONZULTANTŮ JE UVEDEN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH POD ODKAZEM KONTAKTY. OSOBY ZDE NEUVEDENÉ NEMAJÍ OPRÁVNĚNÍ K ČINNOSTI KONZULTANTA PRO VÝŽIVU BTD/GTD. TYTO OSOBY V ZÁJMU SVÉM I OSTATNÍCH REPORTUJTE POD ODKAZEM KONTAKTY-POMOC.

PROVOZ STRÁNEK WWW.DADAMO.CZ
PROVOZOVATEL: R4YT o.s. – IČO 22672087
ZAŘAZENÍ: OFICIÁLNÍ KORPORÁTNÍ A KOMUNITNÍ WEB PRO ČR A SR
ZAMĚŘENÍ: ŽIVOTOSPRÁVA PODLE KREVNÍ SKUPINY A PODLE GENOTYPU, POLYMORFNÍ MEDICÍNA – EPIGENETIKA

Stránky jsou řazeny do uživatelských úrovní.

NEREGISTROVANÝ – stručný přehled o výživě podle krevní skupiny a podle genotypu
UŽIVATEL STRÁNEK – zaregistrovaní zdarma – podrobnější přehled o výživě podle krevní skupiny a podle genotypu, přístup do speciálních oblastí OSOBNÍ ZÓNA a další možnosti (KONTO ¢€,  INFOBASE…), sleva na nákup z KATALOGu 8%
ČLEN R4YT o.s. – úplný přehled o výživě podle krevních skupin a podle genotypu, metodické pomůcky pro praktiky v oboru, živá databáze potravin a dietních seznamů, doporučení aplikace alternativní medicíny, speciální recepty pro terapii – diety, 11 dietních profilů a další aplikace, osobní konzultace, VIP karta pro využívání služeb v péči o zdraví pro sebe a rodinné příslušníky se slevou v ČR a SR, sleva na nákup z KATALOGu 22%.

REGISTRACE
Registrace uživatelů na stránkách je ZDARMA. Registrací si vytváříte uživatelský účet, který Vám umožní se kdykoliv přihlásit do širší nabídky našich stránek a zpřístupní Vám Vaše předplatné služby. Registraci dokončíte potvrzením ověřovacího odkazu, který bude zaslán na Vámi uvedený e-mail. K registraci potřebujete pouze funkční e-mail a 5 minut času. Vámi vyplněné údaje jsou šifrovány a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem. Informace nejsou dostupné třetí straně a jsou vedeny odděleně.
Registrací také získáte týdenní slevu 8% na nákup v katalogu a přístup k širšímu okruhu informací o výživě podle krevní skupiny a podle genotypu. Můžete využívat věrnostního systému, pod názvem KONTO ¢€, kde střádáte eurocenty, které získáváte ze Vaší aktivitu na našich stránkách – více v kapitole KONTO ¢€.

ZRUŠENÍ REGISTRACE
Zrušení registrace je možné jejím nedokončením (nepošlete oveřovací e-mail) nebo výmazem Vašich dat z databáze. Tento úkon je přístupný v odkazu Osobní zóna – Zrušení účtu. Tento odkaz je dostupný předplatitelům a členům R4YT o.s. V případě vymazání účtu administrací, je tento úkon zpoplatněn 500 Kč nebo 2.000 c€.

PŘEDPLATNÉ
Některé části stránek jsou určeny pouze členům R4YT o.s.
Tato část může být přístupna také předpaltitelům.
Infomace ze zóny pro předpaltitele jsou určeny pouze předplatiteli a nikomu dalšímu.
Je zakázáno činit kopie, výpisy, opisy a jiné zaznamenání textu a vyobrazení.
Je zakázáno zpřístupňovat třetí osobě tuto část (výjimku tvoří MOJE TERAPIE) a to i bezplatně.
Předplatná zóna je přístupna po plné úhradě předplatného na účet R4YT o.s.

MOJE TERAPIE
Elektronická verze přehledu Vaší terapie, přístupná osobám, které si určíte (trenér, výživový specialista, lékař, přítelkyně atd…). Společně se pak můžete nejen dělit o své úspěchy, ale také budete mít dokonalý přehled o průběhu Vaší životosprávy a také Váš lékař, může kdykoliv do dění zasáhnout a urychlit tím docílení požadovaného výsledku. Kdykoliv si můžete do tohoto deníku zapsat Vaší skladbu výživy, užívání léků, pohybové aktivity a další informace, které mohou rychle a efektivně pomoci k odhalení chyb v terapii a rychleji dosáhnout požadovaných cílů. Deník je přístupný pouze členům R4YT o.s. a klientům ABO Clinic CSR.

KONTO ¢€
Tuto službu mohou využívat osoby v EU, kterým je dnem registrace 18 a více let. Služba je zřizena a provozována ZDARMA. Provozovatel si vyhrazuje právo změn výše odměn a/nebo pravidel odměn za aktivity na stránkách. Na odměnu není právní nárok. Je zakázáno ovlivňovat systém zásahem do/nebo smazáním cookies z počítače uživatele stránek – a služby KONTO ¢€ nebo jinak technicky zasahovat do služby KONTO ¢€. Naspořené prostředky (eurocenty), je možno používat jako interní měnu – platidlo – na našich stránkách; směnit nebo převést mezi uživateli stránek navzájem, jako poděkování, odměnu, podporu nebo jako interní měnu za radu, výměnu receptů atd…
Věrnostní a bonusový systém, který Vám spoří eurocenty, které získáte za Vaší aktivitu na našich stránkách a nebo za nákup v KATALOGu stránek.
Pokud budete aktivní na našich stránkách (budete přispívat dotazy, hlasovat u příspěvků, posílat recepty, komentovat články, zvát přátele na naše stránky a další…), pak získáte za různé aktivity odměnu ve formě eurocentů (100 ¢€ = 1€), které systém připíše na Vaše KONTO ¢€. Pokud naspoříte v roce více, než 5.000 ¢€, můžete si tyto nechat připsat na Vaše bankovní konto nebo si je můžete nechat poslat šekem domů. NEVZTAHUJE SE NA ODMĚNU ZÍSKANOU ZA BONUSY ZE ZPRAVODAJE A BEZPLATNOU LOTERII. Vaše naspořené prostředky si můžete směnit za slevový kupón pro KATALOG stránek a můžete nakupovat se slevou nebo získat vybraný produkt ZDARMA, případně získávat jiné bonusy, jako přístup do členské části a další.
Nevyužité naspořené prostředky do 31.12. daného roku, budou smazány.
Nový rok je vždy zahájen prázdným kontem.
Aktuální stav přip
isovaných eurocentů si ověříte v OSOBNÍ ZÓNĚ – KONTO ¢€ – STAV KONTA. Zde můžete také ovládat manipulaci s Vašimi eurocenty. Počet eurocentů za aktivity a seznam možností, jak roznožit Vaše nspořené prostředky, najdete v prvním a dalších e-mailech po přihlášení na stránky. O každém pohybu na Vašem KONTO ¢€ jsou oznamovány e-mailem.

SEZNAMY POTRAVIN
Seznam potravin k nahlédnutí je pod odkazem SEZNAMY POTRAVIN – Jaký seznam a výživu. Česká verze ke stažení je  za poplatek ve formátu PDF. Seznamy potravin k nahlédnutí, je přístupný registrovaným uživatelům stránek, plnou verzi s propojením na dietní profil mohou vidět pouze ČLENové R4YT o.s. SEZNAMY JE ZAKÁZÁNO ŠÍŘIT DÁLE.

RECEPTY A JÍDELNÍČKY

Tato sekce je přístupna předplatitelům a členům R4YT o.s. Recepty jsou chráněny copyrightem pro R4YT o.s. a není dovoleno je zpřístupňovat třetí sosobě a šířit dále.

POSKYTOVÁNÍ PORADENSTVÍ
Jakákoliv forma poskytování informací o BTD/GTD náleží POUZE oprávněným osobám s platným certifikátem IfHI USA nebo iR4YT EU. Bez tohoto certifikátu se jedná o poskytování služby bez příslušného oprávnění a takové protiprávní jednání je posuzováno jako trestný čin nedovolené podnikání a poškozování cizích práv.
Oprávněné osoby najdete v seznamu kontaktů pod odkazem KONTAKTY-POMOC.

KATALOG
Prodejní katalog stránek není provozován R4YT o.s.
Pravidla prodeje a další informace si řídí prodejce, proto věnujte pozornost Obchodním podmínkám katalogu.

** MOJE TERAPIE – tato služba může být přístupna pouze těm uživatelům stránek, které si vyberete a označíte. Oprávnění můžete kdykoliv zrušit. Pokud Váš lékař, terapeut nebo trenér či kamarádka budou chtít nahllížet, případně i komentovat průběh terapie, musí být registrovaným uživatelem stránek.
*** Kopírování systémem odeslat e-mailem je bezkonfliktní kopírování našich textů na stránkách. Tyto kopie jsou stále naším produktem užívající práv ochrany autora. Proto tyto texty není dovoleno jakkoliv upravovat a publikovat bez odkazu na místo originálního znění.
By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree