DADAMO DIETA podle krevní skupiny od dr. D'Adamo

14.1.2007 in Dieta podle krevních skupin

Proč je vyžadována certifikace

Ukázka z připravované publikace

Je třeba si uvědomit, že se jedná o nový výživový směr, významně ovlivňující naše zdraví. Kniha slouží pouze k základní a stručné orientaci v dané problematice. Navíc v ČR jsou knihy vydávány opožděně, nejsou vydávány tak, jak byly vydány autorem a nejsou vydány všechny, neodrážejí aktuální poznatky (první knihy byly psány před 10ti lety) a navíc jsou velmi špatně přeloženy, včetně tiskových chyb, kterých je dost na to, aby původní myšlenka vyzněla zcela jinak. V těchto knihách jsou špatně vedené seznamy potravin pro danou krevní skupinu, proto je možné, že si můžete namísto pomoci a úlevy od nemocí či nadváhy, přivodit značné zdravotní obtíže. Vliv nevhodné výživy se může projevit ihned, ale rovněž i za několik let (rakoviny všeho druhu, vysoký tlak, diabetes…).

Aby nedošlo ze strany BTD (výživy dle krevních skupin) k nežádoucím jevům, jsou vyžadovány certifikace s dvouletou periodou. Neuspěje-li certifikant při další certifikaci, je mu odebrán Certifikát a je vyloučen z možnosti poskytovat služby v oblasti BTD. K tomu slouží tzv. Matrika certifikovaných poradců a terapeutů. Tuto matriku naleznete na oficiálních stránkách Dr.D’Adamo a to v USA – dadamo.com – v ČR a SR – dadamo.cz. Současně tak máte jistotu, že Vám poskytuje služby v BTD odborník, který je obeznámem s aktuálním stavem ve výživě dle krevních skupin a v případě pochybností je jednoduše tato osoba dohledatelná a je možné rychle a efektivně vyřešit Vaše případné připomínky k práci takového certifikanta.

Nestačí být výživovým poradcem či dietologem ve smyslu požadavku MZd ČR, aby vzniklo oprávnění poskytovat služby poradenství v BTD.

V případě poskytování poradenství bez příslušného stupně Certifikace je považováno za poškozování cizích práv a bude ve smyslu toho postupováno. To s sebou nese možnost citelných postihů, včetně finančních.

Abyste si mohli utvořit lepší obrázek proč je nutné od každého poradce v BTD vyžadovat předložení platného Certifikátu, který si můžete ověřit ZDE : http://dadamo.cz/index.php?option=com_contact&Itemid=33 , uvedeme příklad.

V tomto případě poskytuje služby v rámci sdružení CENTRUM PODPORY CELOSTNÍ MEDICÍNY EMPATIA (občanské sdružení NESMÍ vyvíjet podnikatelské aktivity) paní Mgr. Miloslava Matoušová – místopředseda SR, která se stala dalším samozvaným poradcem v BTD.

O BTD například píše:

Hezký den,
na konci 19.století si jeden lékař začal všímat nemocí svých pacientů v souvislosti se stravou a jejich krevní skupinou. Tento lékař se jmenoval Dr. Peter J. D´Adamo. Začal si zapisovat, jaké nemoci mají, jakou krevní skupinu mají a jak se stravují. Tento výzkum trval celý jeho život a na něj navázal jeho syn a na něj jeho syn. Tímto více než stoletým výzkumem došli k závěru, že každá krevní skupina má dispozice k jiným nemocem a jsou pro ni některé potraviny nestravitelné, tudíž se nestrávené usazují a jsou právě příčinou oněch nemocí. Tak došli k tomu, že některé potraviny jsou pro některé krevní skupiny mínus, tudíž pokud je dotyčný sní, pak by si měl být vědom, že si "zadělává" na nemoc a na nadváhu. Není to žádné striktní dogma, ale jde o to, nejíst mínusové potraviny stále každý den. V naší praxi doporučujeme stravování podle krevních skupin, protože se skutečně osvědčuje jako velmi odlehčující strava, přímo léčivá.
Více než na našich stránkách se o stravování podle krevních skupin dočtete v knížce Výživa a krevní skupiny. Tam najdete vše popsáno z hlediska historického vývoje, stravy, nemocí a vůbec. Zkuste to, uvidíte.
MMatoušová

Možná může působit poněkud úsměvně vysvětlení kolik to vlastně Peterů D’Adamo v pokolení žilo a žije (já se znám pouze s jedním Peterem D’Adamo a věřte mi, že více jich nebylo, otec, který započal toto skvělé dílo se jmenoval James D’Adamo), ale humor není na místě. Se stejnou nevědomostí o skutečném stavu BTD totiž tato "odbornice" postupuje i ve své "poradenské" praxi. Tato osoba NENÍ certifikantem a NEMÁ oprávnění takové rady poskytovat. Pro kontrast si můžete prohlédnout stránku z připravované publikace o BTD, která bude publikována na našich oficiálních stránkách.

Porovnejte si skutečnosti, tak jak jsou a zmíněný článek od paní Matoušové. Zamrazilo Vás, kdo si to hraje s Vaším zdravím?
By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree