Prenatální nedostatek železa a riziko schizofrenie v dospělosti

oxygenaci krve. Hypotéza, podle níž neodstatek železa u matky během těhotenství představuje rizikový faktor pro rozvoj schizofrenie u dětí, byla ověřována s využitím prospektivně získávaných údajů o koncentraci hemoglobinu v těle matky (tato koncentrace byla pokládána za zástupný ukazatel množství železa v jejím organismu). Údaje byly převzaty ze studie Prenatal Determinants of Schizophrenia (PDS), v níž byla prospektivně zkoumána rozsáhlá kohorta podle narození – u této kohorty byla prováděna přímá stanovení koncentrace hemoglobinu u matky a podrobná hodnocení dalších prenatálních a perinatálních expozic. Intrauterinní expozice nízkým koncentracím hemoglobinu u matky byla spojena s téměř čtyřnásobným, statisticky významným vzestupem četnosti poruch z okruhu schizofrenie u potomstva. Byla zde pozorována závislost odpovědi na dávce; snižování koncentrace hemoglobinu u matky bylo provázeno nárůstem četnosti zmíněných poruch. Korekce na možné zkreslující faktory včetně měřítek socioekonomického postavení rodičů nevedla k významnému potlačení vlivu koncentrace hemoglobinu.

Napsat komentář