Pořádání veřejných přednášek o výživě podle Dr.D'Adamo

Pořádat veřejnou přednášku o výživě podle krevní skupiny a/nebo výživě podle genotypu, může na základě rozhodnutí autora a fakulty IfHI – USA, pouze osoba s příslušným oprávněním a vzděláním.
Pro pořádání veřejné přednášky, je stanoveno absolvování 4letého studia na IfHI v USA formou dálkového studia, zakončeno úspěšně certifikačním procesem před zástupci fakulty IfHI.
Na základě vykonání příslušné zkoušky, obdržíte Certifikát MASTER (v ČR Mgr.), který je oprávněním pro pořádání veřejných přednášek a školení dalších FELLOW (člen) kolegů, čekajících na MASTER certifikaci.

Napsat komentář