zjištění efektů podávání dlouhých i krátkých řetězců omega 3 tuků na úmrtnost, kardiovaskulární onemocnění, rakovinu a cévní příhody. Výsledky ukázaly slabé a rozporuplné výsledky se žádným, statisticky významným snížením celkové úmrtnosti, kardiovaskulárních nemocí nebo léčbou rakoviny mezi účastníky užívající Omega 3 tuky.

Zdroj:
Hooper L, Thompson RL, Harrison RA, et al. Risks and benefits of omega 3 fats for mortality, cardiovascular disease, and cancer: systemic review. BMJ. 2006. Available at www.bjm.com, accessed March 24, 2006.

Infomoval Breaking Medical News is a service of the Physicians Committee for Responsible Medicine, 5100 Wisconsin Avenue, Suite 400, Washington, DC 20016, (Kolégium lékařů pro odpovědnou medicínu – PCRM – www.pcrm.org) jehož jsme členem.