DADAMO DIETA podle krevní skupiny od dr. D'Adamo

6.2.2021 in Zprávy

Necháš se očkovat?

očkování
očkování

Před pár dny se mě dotazoval kolega, zda podstoupím očkování proti onemocnění COVID-19.

Odpověděl jsem: “Jsem nulka.”
Otázal se: “Co to s tím souvisí?”

Souvisí. Nejprve by měli vakcinaci podstoupit ohrožené skupiny. Ano, vláda určila 80+. Snad kvůli nedostatku vakcíny, protože stejně špatně zdravotně na tom může být i leckterý čtyřicátník, stačit bude obezita nebo diabetes. A obézních i diabetických Čechů je dost:-)

Vědecké studie napříč pandemií postiženým světem, zjistily a potvrdily, že nejohroženější skupinou jsou osoby s krevní skupinou A, kterých je v ČR asi 41%. Následuje krevní skupina AB, té je v ČR asi 7%. Pro mě je tedy ohroženou skupinou ten, u koho je prognóza, že pravděpodobně skončí, dle vědců na UPV.

Navíc, jako naočkovaná “nula”, budu na tom stejně, jako bez očkování, tedy pokud onemocním, tak s lehkým průběhem nebo budu COVID+ bezpříznakový. Ano, jiné to bude u polymorbidní “nulky”. Důležité je samozřejmě i dobrý imunitní systém.

Dosavadní praxe ukazuje, že očkování nechrání před onemocněním, ale má za cíl eliminovat těžký průběh, což má přímý vliv na vytíženost zdravotní péče a zdravotního systému. A také ekonomického.

Pokud tedy ředitel jedné pojišťovny zvolil očkování mimo pořadí z důvodu, že jedná s lékaři každý den a nechce je nakazit, mluvil jako každý pitomec, který nerespektuje pravidla hry – v tomto případě nařízení Vlády. I přes očkování bude riziko, že onemocní. Bude třeba bezpříznakový a v ten moment, je zdrojem nákazy. Se stejnou logikou, s jakou odůvodnil své neomluvitelné chování ospravedlňující se svým postem, se totiž může chovat a vystupovat jako zdravý a COVIDem nepostižitelný jedinec. Člověk který předběhne v právu na pomoc jiného, je srab. Stejně jako ten, který veřejně pochybil a neodstoupil, aby si zachoval alespoň zbytek cti.

Nechci moralizovat, jen bych chtěl, abychom to měli již pod kontrolou. Proto se divím, když hlupáci na kopcích jezdí na plastu, napadající jiné svobodné občany, tleskají jiným tupcům, kteří se prohlašují za kapitalisty, ale tvrdošíjně trvají na podnikání v zavřeném oboru. Je lepší plakat a naříkat namísto toho, aby svůj majetek kapitalizovali dočasně jiným způsobem. Při pomoci v sektoru, kde je to potřeba, by každý získal více, než na pofiderních podporách od státu. Navíc by byla vidět soudržnost a nadšení všech se s nemocí vypořádat v kratší době.

Každé porušení opatření se vždy odrazí do 3-5 dnů nárůstem. Jízda na horách – nárůst. Otevřené hospody – nárůst. A přesto se najdou tupci, co tleskají “odvážným”. V jedné klasické hře je replika: “…to bylo odvážné!” a odpověď: “… a trestné…”. Jenže naše policie neuhlídá na jednom náměstí v době 5. stupně 60 osob přijíždějících v luxusních vozidlech do hotelu na hlučnou oslavu v krátkém čase. Jak pak může řešit ostatní. Ale třeba to mají zmáknuté tak, že je policie na místě. Jak na kopci mezi “sportovci”, tak v restauraci mezi “obyčejnými” a “upracovanými” podnikavci. A proto není třeba dalších akcí.

Nerozumím tomu. Náš ministr zdravotnictví v momentě, kdy je potřeba podpořit národ prohlásí, že zavedená opatření nefungují. Tak proč potom nouzový stav. Není totiž co tím pádem vyhlašovat. A reakce veřejnosti na sebe nedali dlouho čekat. Na veřejnosti ve skupinách více osob bez ochrany dýchacích cest. Ano. Sportovali. Tedy běželi. V chumlu. Ale kdoví. Třeba jsou naočkovaní.

Že není čím? Nevadí. Naočkovaný můžeme být každý. Alespoň díky češtině:-)
By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree