DADAMO DIETA podle krevní skupiny od dr. D'Adamo

28.11.2008 in Dieta podle krevních skupin

Je skutečně mléko tak nezbytně nutné?

Post placeholder image
Je laktóza rizikovým faktorem pro ischemickou chorobu srdeční?
Prevalence primární malabsorpce laktózy (lactose malabsorption – LM) u dospělých ve 23 etnických skupinách byla zkoumána ve vztahu k národním údajům týkajícím se konzumace mléka a úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční (ICHS). V 6 dalších etnických skupinách byla prevalence LM vztažena k nekvantifikovaným hodnocením konzumace mléka a k četnosti ICHS. Z dostupných údajů vyplynulo, že populace s prevalencí LM nad 30 % konzumující mléko v malém množství nebo převážně ve výrobcích s nízkým obsahem laktózy vykazují nižší úmrtnost na ICHS než populace s prevalencí LM pod 30 % a s vysokou konzumací mléka. Existují důkazy v tom smyslu, že zmíněné nálezy nelze vysvětlit genetickou vazbou mezi náchylností k úmrtí na ICHS a přetrvávající absorpcí laktózy ani rozdíly v socioekonomické úrovni, kouření cigaret nebo v konzumaci živočišných tuků. Zmíněné nálezy podporují hypotézu, že je-li popsaná korelace mezi konzumací mléka a úmrtností na ICHS kauzální, pak by za ni mohla odpovídat konzumace laktózy.
Z hlediska krevních skupin se setkáváme s intolerancí laktózy u krevní skupiny 0 a asijského typu krevní skupiny B.By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree