Je laktóza rizikovým faktorem pro ischemickou chorobu srdeční?
Prevalence primární malabsorpce laktózy (lactose malabsorption – LM) u dospělých ve 23 etnických skupinách byla zkoumána ve vztahu k národním údajům týkajícím se konzumace mléka a úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční (ICHS). V 6 dalších etnických skupinách byla prevalence LM vztažena k nekvantifikovaným hodnocením konzumace mléka a k četnosti ICHS. Z dostupných údajů vyplynulo, že populace s prevalencí LM nad 30 % konzumující mléko v malém množství nebo převážně ve výrobcích s nízkým obsahem laktózy vykazují nižší úmrtnost na ICHS než populace s prevalencí LM pod 30 % a s vysokou konzumací mléka. Existují důkazy v tom smyslu, že zmíněné nálezy nelze vysvětlit genetickou vazbou mezi náchylností k úmrtí na ICHS a přetrvávající absorpcí laktózy ani rozdíly v socioekonomické úrovni, kouření cigaret nebo v konzumaci živočišných tuků. Zmíněné nálezy podporují hypotézu, že je-li popsaná korelace mezi konzumací mléka a úmrtností na ICHS kauzální, pak by za ni mohla odpovídat konzumace laktózy.
Z hlediska krevních skupin se setkáváme s intolerancí laktózy u krevní skupiny 0 a asijského typu krevní skupiny B.