Na čem staví princip aplikace přírodní medicíny a výživy dle krevních skupin?

Na čem staví princip aplikace přírodní medicíny a výživy dle krevních skupin?

Výživa dle krevních skupin vychází z genetických a biochemických zákonitostí dané krevní skupiny (genetiky) a dlouholetých výzkumů antropologů, lékařů a vědecké obce, které odrážejí akceptaci lektinů obsažených v potravě, zažívacím systémem konkrétního krevního typu – krevní skupiny.

Jedna skupina lektinů je pro danou krevní skupinu prospěšná, zatímco tatáž skupina lektinů může jiné krevní skupině škodit.

Potravina, která je pro jednoho lék, může druhému škodit. Nejsme všichni stejní. Každý jsme individualita. Proto není možné používat unifikované diety.

Číst celé...

Co je copyright?

Copyright je právní ochrana autora, která jej chrání před neautorizovaným nakládáním s jeho dílem. Copyright je v oblasti poskytování informací o díle autora, nesmírně důležitý pojem. Spousta lidí argumentuje tím, že co není přímo zakázané, to je povolené. Opak je pravdou! Zakazané je vše, krom toho, co je výslovně povolené.

Číst celé...