DADAMO DIETA podle krevní skupiny od dr. D'Adamo

12.12.2005 in Dieta podle krevních skupin

GenoType Diet

Post placeholder image

Za tuto dobu si tento program zdravého životního stylu získal po celém světě miliony příznivců, stal se věcnou diskusí a vyvolával bouřlivé reakce, které završily předání letošní Nobelovy ceny za potvrzení teorie, kterou Dr.D’Adamo razí ve svém BTD programu, v praxi pak s úspěchem výživou dle krevních skupin eliminuje výskyt této bakterie a úspěšně předchází vzniku gastritidy a vředové choroby – a to: …Při vzniku vředů hrají hlavní roli bakterie… (Žijte správně – 4 krevní skupiny – 4 programy – strana 155, článek Vředy – Dr.D’Adamo– PRAGMA 2003 – ISBN 80-7205-859-2).  souvislost mezi výživou dle krevních skupin a vznikem onemocnění s možností ovlivnit průběh ev. vznik onemocnění. Na testovaném vzorku nositelů různých krevních skupin byl zaznamenán podstatně nižší výskyt těchto obtíží a rovněž byla zaznamenána vítaná změna zdravotního stavu při léčbě gastritidy či vředové choroby žaludku, oproti skupině stravujících se bez ohledu na svou krevní skupinu. Zkoumání vlivu výživy dle krevních skupin bylo prováděno po dobu 8mi let na vzorku 1322 respondentů..

iDNES – 3. října 2005  11:48
Letošní Nobelovu cenu za medicínu získal australský výzkumný tým Barry Marshall a Robin Warren. Komise je ocenila za objev bakterie, která způsobuje gastritidu a žaludeční vředy. Odměnu deset milionů švédských korun si ve Stockholmu převezmou v prosinci.

Myslím si, že toto je jeden z dalších nezvratných a tolik požadovaných, vědeckých důkazů o účinnosti BTD.

A nyní pokročil Dr.D’Adamo a jeho tým ve své práci však jěště dále.

Dr. Peter D’Adamo, autor mezinárodního bestseleru, Eat Right 4 Your Type, který uvedl Blood Type Diet, překonal další krok ve vývoji genetické vědy, určené široké veřejnosti a to výživou dle vlastního genotypu: Jezte správně dle vašich genů (GenoType DIET®), získejte zdraví, delší život a dosáhněte vaší ideální váhy.

Tato připravovaná publikace GenoType DIET® vyjde v prosinci 2007 v USA.

Genotypová výživa vychází z posledních genetických výzkumů, vytváří zcela unikátní a individualizované výživové plány, které jsou naprogramované pro konkrétního adresáta jedinečné genetické výbavy. Tato nová revoluční výživa rozhodně nenahrazuje BTD. Přesněji řečeno, tato GenoType DIET® nabízí další úroveň sofistikace a přesnosti pro každou vyvíjející se vědu týkající se zdravé výživy.
GenoType DIET® bude transformovat cestu široké veřejnosti ve výživě a způsobu života, se snadno přístupnými nástroji, nápomocnými k získání a použítí genetické informace každého jedince.
Bude vyšetření náročné? Ne. Navazujeme na rodinné tradice NAP ve výrobě domácích AB0 testů a dalších individualizovaných diagnostických nástrojů jako analýza otisku prstu. Nyní připravujeme slinové štětce a testovací proužky. Poselství je jednoduché ale revoluční:

Můžete ovlivnit vaše geny, vaše tělo a váš život.

Damian
By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree