#7268
Damian
Správce

Meggi:)
vycházíme z obecného průzkumu a z obecných možnosstí stravování při běžném životě. Mám tím na mysli, že mnoho strávníků a uživatelů BTD, není schopna (ať již z časových důvodů nebo z pohodlnosti) dodržovat pravidla BTD. Nemají možnost se stravovat ve veřejných vývařovnách v souladu s pravidly výživy dle krevních typů. Samozřejmě, že je možné zaznamenat úspěch i vyšší, pokud se věnujete BTD zcela seriózně a nevyužíváte průmyslově zpracovaných potravin či polotovarů, můžete být velice úspěšná. Zde se pak odrazí Váš přístup ve snadnějším zdolávání onemocnění, která mají kratší a mírnější průběh. Obecně, pokud budeme dodržovat pravidla BTD v rámci denních možností pracovního zařazení a současně řádně doplňovat ve formě potravních doplňků i požadované hladiny vitamínů,minerálů a stopových prvků, dá se za úspěch považovat oněch až 80%.

Hezký den