#7253
Damian
Správce

Meggi,
vydávání knih řídí majitel práv Penguin Putnam v USA. Ten pak uvolňuje licenci nakladatelstvím v daných regionech. Myslím si, že nejjednodušší a přínosné pro všechny, by bylo konzultovat překlad a knihu vydat bez tiskových chyb v originále. Naše poslední diskuse s Pragmou nedopadla dobře, takže nevím. Možná dotaz na vydavatele PRAGMA.CZ, ten by mohl vědět, jestli je to v plánu. Smlouvou mezi Dr.D’Adamo a všemi nakladatelstvími je národním zástupcům umožněno vstoupit do přípravy vydání a do prezentace v publikaci, ale Pragma to přešla suchým konstatováním, že něvěděla, i když jsme v roce 2004 u Pragmy hodlali objednat dotisk knihy Žijte správně. Teď, když vydala Pragma poslední dva překlady, nabídli jsme jim dotisk opravenky, ale byli jsme odmítnutí, tak pro obrázek, jak to vypadá do budoucna 🙂
Stalo se, uvidíme, jak to půjde dál, dotaz dát mohu, jak bychom se mohli legálně dostat k českému překladu.