DADAMO DIETA podle krevní skupiny od dr. D'Adamo

16.4.2006 in Dieta podle krevních skupin

Doporučená vyšetření pro účinnou aplikaci výživy R4YT

Post placeholder image

Krevní skupina (typ) O a B:

U krevních typů O a B postačí provést dvě zakladní orientační vyšetření:

 • 1. Určení krevního typu a Rh faktoru z kapilární krve (z prstu)
 • 2. Určení stavu sekretotvorství
  a) z kapilární krve (75% úspěšnost)
  b) ze slin (100% úspěšnost)

Krevní skupina (typ) A a AB:

U krevních typů A a AB je již potřeba provést více vyšetření, vzhledem k náročnosti bližší specifikace krevního typu A:

 • 1. Určení krevního typu a Rh faktoru z kapilární krve (z prstu)
 • 2. Určení podskupiny krevního typu A/AB (Typ A1/A2) z kapilární krve
 • 3. Určení stavu sekretotvorství
  a) z kapilární krve (75% úspěšnost)
  b) ze slin (100% úspěšnost)

Dalším vyšetřením, které by si měly nechat provést osoby, v jejichž pokolení přímém byla prodělána civilizační choroba či existují genetické predispozice k těmto onemocněním:

 • 1. Určení MN typu

Toto vyšetření vykazuje míru možnosti onemocnění civilizační chorobou, pro kterou jsou v pokolení přímém predispozice.

Účinná aplikace výživy R4YT a léčba přírodními terapeutiky jsou závislé na těchto doporučených vyšetřeních. Bez souboru těchto vyšetření a bez konzultace s certifikovaným poradcem (PCP) či lékařem, nemusíte dosáhnout takových úspěchů, jako ti, kteří si nechali doporučená vyšetření provést a o jejich zdraví pečují PCP ve spolupráci s Vaším lékařem.

Bez souboru těchto vyšetření je to jako byste se rozhodli využívat výhod výživy R4YT bez znalosti Vašeho krevního typu, což je zcela nemožné…

Doporučená vyšetření si můžete nechat provést i Vaším lékařem. Všechna tato vyšetření jsou hrazena mimo pojišťovnu. Pokud se rozhodnete pro využití našich testů, obdržíte samoodběrové sady pro jednoduchý odběr Vašeho vzorku s podrobným českým návodem. Rovněž je možné nechat si provést potřebná vyšetření u certifikovaných PCP současně s úvodem do výživy R4YT.

Pro bližší informace o testech R4YT, klikněte na ikony s vyobrazením a/nebo nás kontaktujte telefonicky 608 326 426 a/nebo e-mailem

{product_snapshot:id=156,false,false,false,left}
{product_snapshot:id=218,false,false,false,left}
{product_snapshot:id=215,false,false,false,left}
{product_snapshot:id=216,false,false,false,left}
{product_snapshot:id=217,false,false,false,left}
By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree