Distribuci a propagaci originálních produktů pro BTD/GTD

Pro distribuci originálních produktů, musí každý distributor projít certifikací, která osvědčuje, že daný distributor – logista ABO Clinic – porozuměl aplikaci nabízených produktů a operativu zásobování našich pracovišť a klientů. Tato certifikace je prováděna ZDARMA a neplatí pro poskytování poradenství, konzultací a péče o klienta.
Přihlásit se k certifikaci můžete na R4YT@dadamo.cz. Každý certifikovaný logista ABO Clinic, získává vlastní cenovou hladinu pro nákup z velkoobchodní sítě ABO Clinic do 30%.

Napsat komentář