DADAMO DIETA podle krevní skupiny od dr. D'Adamo

9.5.2008 in Dieta podle krevních skupin

BROMELAIN – kde pomáhá

Bromelain
Bromelain


Bromelain v medicíně

 Dále uvedené postupy jsou součástí terapie v klasické medicíně. Dále uvedené údaje nenahrazují lékaře a osobní kontakt. Jde
pouze o pomůcku pro kolegy aplikující přírodní medicínu ve prospěch pacienta.  BROMELAIN je dietní PROTEOLYTICKÝ enzym. Přesněji, není to jediná izolovaná složka, ale jde o obecný termín pro rod blízce příbuzného SULFHYDRYLu – obsahující proteolytické enzymy.
Také obsahuje typ enzymu peroxidáza, enzym acid – fosfatása, několik tlumičů proteázy a vápník. Velká část fyziologické aktivity
BROMELAINU nastává v důsledku rozmanitých faktorů, včetně (ale ne výlučně) jeho funkce proteolického enzymu.
By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree