DADAMO DIETA podle krevní skupiny od dr. D'Adamo

1.2.2017 in Dieta podle krevních skupin, Zprávy

Aktualizované seznamy potravin k roku 2017

typeBASE V
typeBASE V

Dieta podle krevní skupiny není dogmatickou teorií, ale naopak, jde o stále živý organismus, který v sobě nese a zohledňuje nejen genetickou predispozici k určitým potravinám, ale také zohledňuje zkušenosti milionů uživatelů této teorie po celém světě.

Nový, aktualizovaný seznam potravin pro dietu podle krevních skupin a genotypu, je odlišný od předchozího seznamu potravin typeBASE4, proto doporučujeme nejen certifikovaným poradcům, ale také klientům, nahradit seznamem aktualizovaným a doplněným.

Sezma potravin v češtině je přístupný na doméně https://www.dadamo.cz/typebasev/. Seznam ke stažení bude přístupný do týdne, stejně jako aplikace pro ANDROID. Obě verze přístupu jsou komerční a seznamy jsou dostupné po zakoupení licence ABO Clinic.
By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree