Účinná pomoc při léčbě a prevenci rakoviny

AROMATÁZA JAKO CÍL V ANTIHORMONÁLNÍ LÉČBĚ
Petr Hodek, Julie Fidlerová, Marie Stiborová – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra biochemie, Praha

Nejvíce frekventovaná nádorová onemocnění, rakovina prsu a prostaty, vznikají ve tkáních, které jsou vystaveny působení estrogenů. Vzhledem k tomu, že estrogeny jsou sloučeninami, které potencují proliferaci buněk, předpokládá se, že pokles
jejich koncentrace, či účinnosti, snižuje riziko vzniku uvedených nádorů a u onkologických pacientů vede k prodloužení života. Z rozboru možností, jak lze účinně interferovat s procesem biosyntézy nebo účinky estrogenů, vychází dvě základní strategie.

Číst celé...